• ارزان شده
-8%
میز کنفرانس 14 نفره ایکیا مدل BEKANT

میز کنفرانس 14 نفره ایکیا مدل BEKANT

23٬840٬000 ‎تومان
21٬932٬800 ‎تومان با 8% تخفیف خرید کنید

خرید میز کنفرانس 14 نفره ایکیا مدل BEKANT با صفحه MDF

 • مناسب برای برگزاری جلسات 14 تا 16 نفره
 • دارای دو محفظه عبور سیم های اضافه با قابلیت گذاشتن سیم سیار
 • صفحه اصلی ام دی اف با رویه ضدخش
 • امکان خرید در 5 رنگ طرح چوب و ساده
 • پایه های فلزی مستحکم با پوشش ضد زنگ اپوکسی/پلی استر
گارانتی
رنگ
زمان ارسال
تعداد
محصولات آماده به ارسال بین 1 تا 3 روز کاری تحویل پست می گردند.

s:\/\/static.moblak.com\/1108-large_default\/\u0645\u06cc\u0632-\u06a9\u0646\u0641ak.co-sh27\u0646\ustom{ shadow-box } s:\/\/static.moblak.com\/1108-large_default\/\u0645\u06cc\u0632-\u06a9\u0646\u0641ak.co-sh27\u0646\ustom{ shadow-box } s:\/\/static.moblak.com\/1108-large_default\/\u0645\u06cc\u0632-\u06a9\u0646\u0641ak.co-sh27\u0646\ustom{ shadow-box } s:\/\/static.moblak.com\/1108-large_default\/\u0645\u06cc\u0632-\u06a9\u0646\u06rge_default\/\/1108-large_default\/\u064-cart" l>:0633-14-\uu0645\u06cc\u0632-\u06a3\atdp\u0646\u0641\ow-box i4-cart" /static.mj\u0632-\u06a9\u0646\u0641ak.co-sh27\u0646\ustom{ shadow-box } s:\/\/static.moblak.com\/1108-large_default\/\u0645\u06cc\u0632-\u06a9\u0646\u06rge_default\/\/1108-large_default\/\u064-cart" l>:0633-14-\uu0645\u06cc\u0632-\u06a3\atdp\u064C,>,"o"Nh-kant. dp\e_default\/\/1108-large_default\/\u064-cart" l>:0633-14-\uu0645\u06cc\u0632-\u06a3\atdp\u064C,>,"o"Nh-kant. dp\e_default\/\/1108-large_default\/\u064-cart" l>:0633-14-\uu0645\u06cc\u0632-\u06a3\atdp\u064C,>,"o"Nh-kant. dp\e_default\/\/1108-large_default\/\u064-cart" l>:0633-14-\uu0645\u06cc\u0632-\u06a3\atdp\u064C,>,"o"Nh-kant. dp\e_defa\u7",s:\/\/st10646\u0641ak.co-sh27\u0646\ustom{ shadow-box } <5\u06cc\u0632 646\ustom{ 0ult\/\/1108-lom{ shadow-box } <5\u06cc\u0632 646\u0646\u0c=uo14-s1l06411\ustom{ shadow-box } <5\u06cc\u0632 646\ustom{ 0ult\/\/1108-lom{ shadow-box } <5\u06cc\u0632 646\u0646\u0c=uo14-s1l06411\ustom{ shadow-box } <5\u06cc\u0632 646\ustom{ 0ult\/\/1108-lom{ shadow-box } <5\u06cc\u0632 646\u0646\u0c=uo14-s1l06411\ustom{ shadow-box } <5\u06cc\u0632 646\ustom{ 0ult\/\/1108-lom{ shadow-box } <5\u06cc\u0632 646\u0646\u0c=uo14-s1l06411\ustom{ shadow-box } <5\u06cc\u0632 646\u6cc\u0632 b 64\ <5\6\u0641\u0631\u0647-\u0627\u06cc\u06a9\u06cc\u0627-\u0645\u062f\u0644-bekant.o0644ault\/\06cc\u06a9\u06cc\u0627-\u0645\u062f\u0644-bekant.o0644ault\/\06cc\u06a9\u06cc\u0627-\u0645\u062f\u0644-bekant.o0644ault\/\06cc\u06a9\u06cc\u0627-\u0645\u062fult\vlt\/\06cc\u06a9\u06cc\u0627-\ua, <0627-\om{shadow-box } <5\u06cc\u0632 646\u0646\u0c=uo14-s1l06411\ustom{ shad <0627-\om{shadow-b/shaوز کاری پس از خرید ><06c\u0627-\o\ustom{ shad <0627-\om{shadow-b/shaوز کاری پس از خرید ><06c\u0627-\o\ustom{ shad <0627-\om{shadow-b/shaوز کاری پس از خرید ><06c\ \u0646\u0641ak.co-sh27\u0646\ustom{ shadow-box } s:\/\/static.lak.com\/1112-medium_default\/\u0645\u06cc\u0632-\u06a9\u0646\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633-14-\u0646\u0641\u0631\u0647-\u0627\u06cc\u06a31\u0627\uu062b/ult\/\u0645\u06cc\u0632-\u06a9\u0646\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633-14-\u0646\u0641\u0631\u0647-\u0627\u06cc\u06a31\u0627\uu062b/ult\/\u0645\u06cc\u0632-\u06a9\u0646\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633-14-\u0646\u0641\u0631\u0647-\u0627\u06cc\u06a31\u0627\uu062b/ult\/\u0645\u06cc\u0632-\u06a9\u0646\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633-14-\u0646\u0641\u0631\u0647-\u0627\u06cc\uu0633-14-\u06\om{shadow-b/shaوز کاری پس از خرید :u06cc\u06a31\u0627\u0646\u0633-143\atdpu06cc\u0627-\n> iuh-kant. 645\u0j646\u0633-14-\u0646\u0641\u063 47-\u0627\رید :u06cc\u06a31\u0627\u0646\u0633-143\atdpu06ccC,>,"o"Nh-unt">p\e ddpu46\u0641\u0-\u06a9\u0646\u0641\u0631\uh-kant. dp\e_l>:u06cc\u06a31\u0627\u0646\u0633-143\atdpu06ccC,>,"o"Nh-unt">p\e ddpu46\u0641\u0-\u06a9\u0646\u0641\u0631\uh-kant. dp\e_l>:u06cc\u06a31\u0627\u0646\u0633-143\atdpu06ccC,>,"o"Nh-unt">p\e ddpu46\u0641\u0-\u06a9\u0646\u0641\u0631\uh-kant. dp\e_l>:u06cc\u06a31\u0627\u0646\u0633-143\atdpu06ccC,>,"o"Nh-unt">p\e ddpu46\u0662b/ult\/\u010646\u0641\u063 47-\u0627\رید shadow-b/sha\"> shadow064srmرید ><06c\ \u0646\u0641ak.co-sh27\u0646\ustom{ shadow-box } s:\/\/static.lak.com\/1112-medium_default\/\u0645\u06cc\u0632-\u06a9\u0646\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633-14-\u0646\u0641\u0631\u06471063/sty shadow03e ddpu46\u0641\u0-\u06a9\u0646\u0641\u0631\uh-kant. dp\e_l>:u06cc\u06a31\u0627\u0646\u0633-143\atdpu06ccC,u0-\>>:. dp\e_l>:u\u0631\u0647-\u0 646\ustom{ 0ult\/ "Th-:u06pCp/sty shadu43\atdpu06ccC,>,"o"Nh-unt">p\e ddpu46\u0641\u0-\u06a9\u0 data-zoom-id=\"MagicZoomPlusImageMainImage\" href=\"https:\/\/static.moblak.com\/1121-larcc\ =\u060646\u0641\u0-\u06a9\u0646\u0641\u0631\uh-kant. dp\e_l>:u06cc\u06a31\u0627\u0646\u0633-143\atdpu06ccC,>,"o"Nh-unt">p\e ddpu46\u0641\u0-\u06a9\u0646\u0641\u0631\uh-kant. dp\e_l>:u06cc\u06a31\u0627\u0646\u0633-143\atdpu06ccC,>,"o"Nh-unt">p\e \" \4 dp\ee ddpu46\u06t. dp\a0631\uh-klak.com\/1112-medium_default\/\u0645\u06cc\u0632-\u06a9\u0646\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633-14-\u0646\unt">p\e droduct-attr6a9\u0646unt/11 f\u0blak.com\/112u063.-l641\u0631\u0627\u0646\u0633-14-\u0646\u0641\u0631\u0647-\u0627\u06cc\uu0633-14-\u06\om{shadow-b/shaوز کاری پس از خرید بلوطی و سفید r ;-s1l06411\ustom{ shadow-box } <5\u06cc\u0632 646\u6cc\u06li> <06 > r ;-s1l06411\ustom{ shadow-box } <5\u06cc\u0632 646\u6cc\u06li> <06 > r ;-s1l06411\ustom{ shadow-box } <5\u06cc\u0632 646\u6cc\u06li> <06 > r ;-s1l06411\ustom{ shadow-box } <5\u06cc\u0632 646\u6cc\u06li> <06 > 06li> <5,"11 } <5 cl632 646\u6cc\u06li>;-s1 Gr > shadow-box } <5\u06cc\u0632 646\u6cc\u06li> <06 > 06li> <5,"11 } <5 cl632 646\u6cc\u06li>;-s1 Gr > shadow-box } <5\u06cc\u0632 646\u6cc\u06li> <06 > 06li> <5,"11 } <5 cl632 646\u6cc\u06li>;-s1 Gr > shadow-box } <5\u06cc\u0632 ;-s1 Gr > shadow-box } <5\u06cc\u0632 646\u6cc\u06li> <06 > 0646\u0 sh shadow-box } <5\u06cc\u0632 ;-s1 Gr > shadow-box } <5\u06cc\u0632 646\u6cc\u06li> <06 > 0646\u0 sh shadow-box } <5\u06cc\u0632 ;-s1 Gr > shadow-box } <5\u06cc\u0632 646\u6cc\u06li> <06 > 0646\u0 sh shadow-box } <5\u06cc\u0632 0646\u0 shadow-box } <5\u06cc\u0632 ;-s1 Gr > shadow-box } <5\u06cc\u063ault\/shadow} <5/a>632 646\u} <5\064 <06 0646\u0 shadow-box } <5\u06cc\u0632 ;-s1 Gr > shadow-box } <5\u06cc\u063ault\/shadow} <5/a>632 646\u} <5\064 <06 0646\u0 shadow-box } <5\u06cc\u0632 ;-s1 Gr > u0 shadow-} <5\u06cc\u0632 ;-s1 Gr > shadow-box } <5\u06cc\u063ault\/shadow} <27\u06\u06ccaultu06 <5/aGr 46\-s1 Gr > u0 shadow-} <5\u06cc\u0632 ;-s1 Gr > shadow-box } <5\u06cc\u063ault\/shadow} <27\u06\u06ccaultu06 <5/u06cc\u063aulhadow} <27\u06\u06ccaultu06 <5/aGr 46\-s1 Gr > u0 shadow-} <5\u027-\u06\u06c} <5\u06cc7\u06\u06ccaultu06 <5/u06cc\u063aulhadow} <27\u06\u06ccaultu06 <5/aGr 46\-s1 Gr > u0 su06\u06ccault<5/aGr 46\-s1 Gr > u0 shadow-} <5\u027-\u06\u06c} <5\u06cc7\u06\cZoomPs1 Gr 27\u06\u0646\-s1 Gr > u0 su06\u06ccault<5/aGr 46\-s1 Gr > u0 sha su06\u06ccau/aGr 46\-s1 Gr > u0 shadow-} <5\u027-\u06\u06c} <5\u06cc7\u06\cZ627\u0 Gr \u06\u06cc\-s1 Gr > u0 sha su06\u06ccau/aGr 46\-s1 Gr > u0 shadoha su06\u06ccuame">مc.m3>>: 0646\u0 shad%=h-dio" 1\u063 47-\u062c7\u06\cZoo\u06cc\shadow-} <5\up =ho46\631\u0627\u0646\u06336r > u0 زوh, >:adow} <27\u06\u06!=hshao"/d hom{ s Gr9u06\u06cc\-s1 Gr 6\cZoo\u06cc\s1ho46\631\u0627\u0646\u06\u06cc\shadowu‎توc\u3>>:adow} <27\u06\u06!=hshao"/d hom{ s Gr9u06\u06cc\-s1 Gr 6\cZoo\u06cc\s1ho46\631\u0627\u0c\s1ho46\631\https:/ fa3>>:u06ccault<5/aGr %g\u0u06cc\shadow-} <5\u-cc\w-box } <5\u06l|A06ccault<5/aGr 46\-s1 Gr > u0 shadow-} <56 Nh-dio" 1\u063o > hw-1 > u0 shadow-} <5\u027-\u06\u06c} <5\u06cc7\u06\cZoomPs1 Gr 27\u06\u| shadow-shad adow-} <56 Nh-dio" 1\u063o > hw-1 > u0 shadow-} <5\u027-\u06\u06c} <5\u06cc7\u06\cZoomPs1 Gr 27\u06\u| shadow-shad adow7\u06\cZoomPsu 41\3>>: 47-\u062c7\u06\ \om, #2fb5d2 0%, 100%); background-repeat: repeat-x; filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ff2fb5d2', endColorstr='#ff', Gradien pro-\cZorapsfplus_psf_phone_advice_button_custom{ } <5\8-lxo7-\u062c7\u06\ \om, #2fb5d2 0%, 100%); background-repeat: repeat-x; filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ff2fb5d2', endCo2filter: pr} <9 47-\u062c7\u06\ Gr i.o shd o2t(startCol shdv9r} <564.dowdlarge_default\/\u0645\u06cc\u0632-\u06a9\u0646dow-} o2t4-\u064dc\u0632 646\u6cc\u06| shadowient6a9\u0646dow-} o2t4-\u06i.o 3-14-w7r2lb6li> <06 kient(st\ Gr-14-w7r2lb6li> <06 kient(st\ Gr-14-w7rri shadow-} shadow-box } <5\u06cc\u0632 ;-s1 Gr > skb5d2', 25\u027-\u06\u3box } <5\u06cc\u0632 ient| shadow-shad adow-} <56 Nh-dio" 1\u063o/11ow-} <5\u06cc\u063 sadow-bol-box } <5\u06cc\ug ent6a9\u0646dow-} o2t4-\u06i.o 3-14-w7r2lb6li>cor2lb6li6li>cor2lb6li6li>cor2lb6li6li>cor2lb6li6li>corl><0-mt-selector-6\u4nox } 1 Gr > skb5d2', 25>keepeat: repeat3nat: re06cc\u0>:u06cc\u06a31\u0627\u0646\u0633-143\atdpu06ccC,>,"o"Nh-unt">p\e ddpu46\u0662b/ult\/\u010646\u0641\u063 47-\u0627\رید \9rt3nS, et3nadow0w7r93o/1rge_defaulcb6a31\u0627\u0646\u0y\u0-id=\"zcstoadow0w7r93o/1rge_defawdl46\-s1 Gr > u0 shadow-} <5\u027-\u06\uk3-14-w72t4-\u064dc\u0etc <5\u027-\u06\u06sha362f\u0644-bekant.jpg\o46\631\u0627\u0646\u06\u06cc\shadowu‎توc\u3>>:adow} <27\u06\u06!=hshao"/d hom{ s Gr9u06\u06cc\-s1 Gr 6\cZoo\u06cc\s1ho46\631\u0627\u0c\s1ho46\631\https:/ fa3>>:u06ccault<5/aGrass="27-4n9r\u3>=t| shadow-sc\u3>>:adow} <27\u06d} <27\uzt: re06.>632 6 c\-s1 Gr 6 hom{ s Gr2lb6li6063o 1 Gr 6\cZoo\u069\u0\u062u06cc\s1h6c} } 632 6 } cor2lbGr 6 h\cZor \631\uants-itemu0631 Gr -} <5\u027-\u06\7\uzt: re06adow-.o shd o2t(startCol>632 6 } 46\-s1 Groft.g/aGr 46\-s1| shadowat: repea span> 1 Gom <5\846\-s1adow-box }nt. lb6li6Gr 46\-s1o46\631\u062adow-}\u062c} <2/ul><06 kient(st\ Gr-14-w7r2lb6li> <06 kient(st\ Gr-140w7r93o/1rb/ult\/\u0106465\u06cc7\u06\u06ccaultu06 <5/u06cc\u063aulhadow} <27\u06\u06ccaultu06 <5/aGr 46\-\u0632 ie0w7r93o/1rb/ult\/\u0106465\u06cc7\u06\u06ccaultu06 <5/u06cc\u063aulhadow} <27\u0606\u06c} <5\u06cc7\u06\cZoomPs1 Gr 27\u06\u0646\-s1 Gr > u0 su06\u0\u063aultس="btn <5/a>632lt\/\u01066ccault<5/a u6cc\earfi-143\atd64.dowult<5/gradie u6ccatd64.do adie0%, 100%);epeat3o/1rge_defaulcb6a31\u0627\u0646\u0y\u0-id=\"zoow-box } <5\uddpu46\u0662bc\u063ault\/ 646\6a31\u0627\u0646\u0y\u0-id=\"zc\s1h\u062c7\u0662b/کی<\u06 shad00\u06\u5\u02cZoo/a \u06 hom{ -14-w6cc\-s1 Gr > u0 sha su06\u06ccau/aGr 4ی 063 47-\u0627\رید \9rt3nS, (startCol>627\u0646\u0y\u0-id=\"zdow-. (span> u064dowu‎توc\u-\u06202cZo0646\u0 shadow-oo\u06cc\} .adiartCol>62n><5\uddu063 47-\u06\u063aul n_custom{ u064dowu‎تli>co\u064 7-\u06\ux } <5\ } <5\ 100%at3nat:r > -143\a-\u06ul> >:u06ccaulGr 6\ Gr w} <27\u06\u06ccaultu06 <5/aGr 46\-s1 Gr > u0 shadow-} <5\u027me="group[5]" value="72"> \u027-\u06\u3box } <5\u06cc\u0632 ient| shadow-shad adow-} <56 Nh-dio" 1\u063o/11ow-} < pan> 06\u06c} <5\u06cc7\u06\cZoomPs1 Gr 27\u06\u0646\-s1 Gr > u0 su06\u06l|A06ccault<5/aGr} 46\-lb6li6 u0 sha su06\u06ccau/aGr 4463s:/ fa3>> shadow-shad adow-} <56 063 47-\u0627\رید \9rt3nS, <56 Nh-dio" 1\u063o > hw-1 > u0 و مشک463s:/ fc\u/11420> hw- hw- hw- u0 s1adow-box }6l|A\u063aul تلhadow-box u0 shadoha sre0ault\/\-s1 Gr33-143\<\u0rasw72t06a9\u06432 646\u6cu06cc\u063ault.jpgs:/ fr > ow-box ucar 5\u06ca backgu0 6 u0 s\u0645\u06cc\u0632-c\u0632 ;-06!=hs="btn u064lb6li6<5/a>6cu06ccu0646\u31\u062adow-}.jpgs:/ fre0ault\/\06432 646s="control u0646cu06u06aGr1 Gr0c\s1hu0 69\u0 s="control6c064dowu-c\u0632 27\u06\u06ccaultu06 <5/aGr 46\-s1 G<06 kient(st\ Gr-140w73s:/ fa3>> shadow-shad adow-} <56 6cc\u063aulhadow} <27\u06\u06ccaultu065ox } <5\u06c5\u0632 ie0w73s:/ fa3>> shadow-shad adow-} <56 6cc\u063aulhadow} <27\u0606\u06c} <5\u06cc7\u06\cZoomPs1 Gr 27\u06\u0646\-s1 Gr > u0 su06\u 46\u0box } <5_defaul\cZoo shadow-box parat-olor large_defauu0646\-smax-aultu: boxpx; margi u0autobackgr6\u0641\u06pos> 5\u0ladow-;} <5\u0: 0; backflow: ; ppan>ng-\/\/st: 56.25%backgr6\u "Th-:ukgriframecaultu06-s1 G <5\u06c270"0641\u06pos> 5\absolut-;}top: 0; 6c\u: 0; aultu: 112-;} <5\u0: 112-;ox } l\c45\u06cc\u0632-\u06a9\u06 0646\u0 6pCp/sty shadu43> 0646\u0 s5\u06cc\u0632 ;-s1 Gr ><5,"11 _managem"fl":"0","n 0_pan":"2019-01-10 20:33:30","n 0_upn":"2019-10-09 18:03:05"," a >_s >_t\u0":"3","sr-o_06cc\u0632 ":" eribute="5"5"> f me="group[5]" vaduct-a aspante="5" uct-a aspancc bel> bel> bel>35ct-attribu2d="5" n MDF="5"0c " value="45"> 4e="5"5"> a bel>33me="group[2e> a bel>39lor" type="4="5"5"> 0c bel> 2d="5" tribut8="5" n me="39lor" 8span 8 31 bel>33me="5"> 45 bel> 7me="group[5] me="group[36lor" type="1bel> 7me="0c bel> aspan2d="5" 5span 1span 8 32-produ bel> aspan27ad00\" value="45"> 44span 8 afribute="5" 5me="0c bel> 7ribute="5"33me="group[ 1spancolor" type=5]" valflor" type="r 8> n me="33spancolor" type=33spanco\" value="434span 8 31","sr-o_keywords":"","sr-o_u46\u":" eribute="5"5"> f me=" bel> bel>35ct-attribu2d="5" n MDF","} <5_rewritu":" bel> cc\u0632 ":"< u0 s\"1 Gr > u0 su06\"> uct-at2> f me=" 8 8> 3tribute="5"33me="5" me=" bel> u0 su06\"> bel> 8> 3tribugroup[5] me="g8> 3tribuafribut2> 3tribugroup[te="5"5" me="g"> 44span33me="group[2a ype="radio" 8> a> bel> 8> 32> 3tribuafdow--pro aspan27ad6--product-attribute="5" n me="37> 3tribugroup[2d="5"5" me="34span 8 7eme="group[5]" vad7 bel> 7me="group[5] me=""1bel> 4> 32> 5] me=""8 bel>35ct-attribu2d="5" n MDF bel>33me="group[2e> a="5" n me="34span 4> 5] me="g2-produ bel> aspan 8 type="r 8> n me="lue="45"> 4e="5"5"> a bel>33me="group[2e> a bel> 8> 33me="5"> group[te 8> me=" 4> 27me="0c bel> 2d="5" tribut8="5" n me="39lor" 8span 8 31 bel>33me="5"> 45 bel> 7me="group[5] me="group[36lor" type="1bel> 7me="0c bel>7eme="group[5]" vad7 bel> 7me="group[5] me=" aspan type="5 me=""1bel> 8me=" 4> 27me="2fribu5] me=""8 me=" 8 fype="r me="34span roup[te="5" n me="lue="43tribugf.<\/p> r\n<pu0 s\"1 Gr > u0 46\-s1\">& > <li class="..\st\ \Gr-1label> 34span eoup[35bel>group[2a ype=" bel> group[2a ype=" bel> 7me="group[5] me="group[5"> 45ype="radio5] me=""8 me=" u0 su06\"> 5]" valu ype=" u0 su06\"> 2d="5"35bel> 8me=" 4> 27me="2adbel> 8me=" 4> 27me="2adbel>l 6e="45"> 3t--pro aspan 8 type="r 7me="2 7 me=""8 me=" 7-pro nput c type=46lor" type= a bel> 2me=" 6="5" n 7 me="color" t me="nput cl06 5"> bel>32> 5] 7="5" f me="nput c3tribugf. ype=" bel> 32> 7me="group[5] me="" n me="gdoup[" 7adio28--pro 2> 5] f. me="group[5]" vadu me=" 37ributput cl bel>" 7 me=" aspan34" value="45"> 1oup["4span 6e="45"> 8 5"> bel> 8> n me="35bel> 8me="color" a bel> ]" va2flor" t bel> ]" va2flor" t bel> roup[" alor"4tribugroup[ f me="34span 5lor" t bel> roup[5]" vadu me=" 1oup[ alor" type=33me="5"> " dbel>34span3tribuaue="4 a bel> espan 8 f bel> espante="5"5"> flor" type=3e="5"5" me="nput c3tribugfut cl bel> roup[5]" va2f me=" 7-pro 2n me="gdoup[group[ 1span 8> 7 bel>afribut0bel>34span alor"46--pro86="5" radio2flor"5]" vadu me="33me="group[ 1spangroup["2--pro aspan type=33me="5"> " dbel>22-produ bel> aspan3put c flor" type= f me=" 2flor"5]" vacolor" type="r me=""8 me="nput c type=3tribu45ype="radio flor" type="6 me="34span 5lor" t bel> 8 5] 34span alor"31 bel>34span 6e="45"> " alor"0]dbel> 6e="4afribute="5" type="r me=""6span 8> 7 f me=" 6e="45"> " a me=" 7-pro5]" vadu me=" afribut0bel> type=3e="5"5"> f me="nput c type=41e="45"> " a me=" 8> 3t--pro doup[" 8dbel> 6e="45"> 8> n me="35bel> 8me="color" a bel> ]" va2flor" t> afribu type="radio n me=""2> 37ributput c27me="2adbel> 3tribug8> 39 5]dbel>34" value="444 me=" 8me="color" a bel> ]" va2flor" t> afribu type="radio n me=" espante="5"5"> flor" type=3e="5"5" me=""radio 5bel>group[5"> 5"> f me=" 8 me=" 8> n me="3 7adio2f> afribuc 8> n me="" espan 8 f bel> roup[36lor" type="1bel> 7 f me="5]" valu ype=" 8> 32> 3tribuaflor" a> 3t--pro flor" type=34span alor"4t me=" 8> 7ype=34span5"> flor"0 8> t bel> roup[5]" vadu me="nput c type=3t > 39 4> 27me="48lor"4t me=" 8> 3t--pro roup[5]" vaduct-anput cl bel> 4> 5] me="gespan 8 f bel> roup[3 alor"4tribugroup[ 3tribute 8 47ribut2> 5] "radio n me=""7me="group[5] me="group[36lor" type="1bel>5] me=""7me=""5 44span 8 afribu5]" vacolor"c 8> n me="39 5span 1span 2> 5] f.<\/p> r\n<pu0 s\"1 Gr > u0 46\-s1\">& > <li class="..\st\ \Gr-1label> bel> bel> 32> 7me="group[5] me="" n-pro aspante="5"5"> "r 7me=" uct-a aspan2eme="group[28 8> 3tribugroup[5] me="nput c3 8dbel> 8 me="nput c type=3tribu47me="group[5] me="gfribute gdoup[group[ 1spante="5"34me="gf 47ribut alor"4ass="gf.<\/p> r\n<puul id=""s\u06 "c0 s\"1 Gr > u0 su06\"> g8> bel>35ct-a3tribu41 47ribut2> 5] "radio n me=" 8> 33me="5"> group[te a9 5span a> 3t--pro aspan 8 type="rme="5"> gf me="group[5]" vadu ype=" color" t me=" 8> 3t--pro roup[" 7adio" dbel> 6e="45"> 32> 3tribuaflor" a> 3t--pronput class="5]" va2f.<\/p> r\n< u0 s\"1 Gr > u0 su06\"> 7eme="group[5]" vad7 bel> 8 me="3 7adio32> 7 ss="input- 8me=" 4> 27me="2fribu5] me=""5span 2me="group[ 8 <\/h2> r\n<pu0 s\"1 Gr > u0 su06\"> 3 7adio32> 7 (-pro roup[" a9 4> 2a)--pro roup["5bel> 4> 5] me="group[5]" vadu ype=" aspan type="5lor" t me=" 3tribugroup[5] me="g"> 44span 8 afribu5]" vacolor"c a 8> t bel> 4> 27me="5]" vad7 bel> 2d="5" type="1bel>38 me=" 7-pro7espan 8 nput c3 5]"/-pro7espan 4> 5] me="group[t alor"te 7eme=" 8me="34span 7me=" uct-a group[t alor"5]" value="45" me="group[t a 8> 3t--pro3nput- 8me="5]dbel>33="5"37span2d 8 me="3e="5"37span 8 8> a 8> n me="33spanc7span2d 34span 8me="gf. ype="tribu 4> 32 me="5]" value="45" me="group[t2dbel> type= 2f> 5"> 45ype=5" me="group[t a f me="group[ 8> 32> 7ribute 8 bel> 8oup[t type=5"> 1oup[l afribu 8me=" 6 a9 5spanlu ype=nput c3tribugfut cl bel> roup[" alor"0]dbel> 8> t bel> 8> n me="lue="427me="te 8> 3tribugfut cl6 ype="tribu 4> 32 me="gfribute 33me="group[2e> a bel> 2d="5"35bel> 8me=" 4> 27me="2adbel>86e="4 8> 8 5]dbel> type="radio 6="5" f me=" 5"bel>32> 7me="gr me="group[t2dbel> 2> 37ributp > 8 5]dbel>3nput- 8me="5]ut cl bel> fribute="5" e> a="5" type="r me="g"> 44span 8 afribu5]" vacolor"c 34span 8me="gf bel> 8 me="39 4> 27me="48lor"4t me=" 8> 3t--pro roup[5]" vadu ype="tribu 4> 32 me="g7> 32 me="g7> 3 alor"2d="5"nput c type=45 me=""8 n me=""6oup[t 8 adbel>86e="4 8> 8 8> 3tribugeme=" 8me="3tribugfut c27me="te roup[t a 5]" valflor"t2> 5] "r me=" 8> 33me="5"> group[te gespan 8 8 5]dbel> 8> 3t> 5] group[" a.<\/p> r\n<pu0 s\"1 Gr > u0 46\-s1\">& > <li class="..\st\ \Gr-1label> roup[" a9 4> 2a ss="input- 8me=" 4> 27me="2fribu5] me=""5span bel> 2a ss="input- 8me=" 4> 27me="2fribu5] me=""5span bel> group[5"> 5"> f.<\/p> r\n<puul id=""s\u06 "c0 s\"1 Gr > u0 su06\"> 7eme="group[5]" vad7 bel> 7me="gr bel> 8 me="3 7adio32> 7 ss=" aspan type="5 me=""1bel> 4> 32> 5] me="group[5]" vadu ype=" 8lor"4t me=" 2-produ bel>group[ "> 32> 7 ss="i5ype=5" me="gfbel> 7me="gf ss=" aspan27ad00\" value="45"> 44span 8 afribute="5" 5 bel> 8oup[t2-produ bel>color" t me=" aspan d 33me="5"> 45 bel> 7me="group[5] me="group[36lor" type="1bel> 7<\/h2> r\n<pu0 s\"1 Gr > u0 su06\"> gfribute group[5]" vadu ype=" 3put c flor" f bel> 2d="5" tribut8="5" n me="39lor" 8span 8 31 bel>33me="5"> 45 bel> 7me="group[5] me="group[36lor" type="1bel> 7 8> n me="32> 5] 3t--pro n me="l9 5spanlu ype=group[5]" vadu ype=" 2d="5" tribut8="5" n me=" 7me="gr bel> aspan 8 type="r aspan type="5 me="33me="5"> 45 bel> 7me="group[5] me="group[36lor" type="1bel> 7 color" t me=" 8> n me="32> 5] 3t--pro t bel> 2> 3tribugroup[te 45 bel>33me="5"> group[te gfribute="5" 8me=" 6 2me=" 6="5" n 7 me=" 8> 3t> 42--pro 8 t type=5"> 1oup[group[ 4me="l9 aspante="5" 8me=" 6="5"5]" value="45" me=" type="radio 6="5" f me=" type="rme="5"> gaspan 8 te 8 bel> 5="5"5]" value="4te="5" 8me=" e="5" 8me=" 6 47ribu 7 me="color" t me=" a="5" type=" 6 a9 3tribugf.<\/p> r\n<pu0 s\"1 Gr > u0 46\-s1\">& > <li class="..\st\ \Gr-1label> bel> t bel> 2d="5" tribut8="5" n me="39lor" 8span 8 31 bel>33me="5"> 45 "caultu0 "800 "c <5\u06 "400 "c " bel> t bel> 2d="5" tribut8="5" n me="39lor" 8span 8 31 bel>33me="5"> 45 "c\u06c} < "\u06c "c\/><\/p> r\n<puul id=""s\u06 "c0 s\"1 Gr > u0 su06\"> 8> t bel> roup[3 alor"4tribugroup[ 5] "r me=" 2d="5" tribut8="5" n="5"0" me="group[t2dbel>28="5" n me=" 7me="45 bel>3e="5"5"> e> a="5"afribuc 48dbel> 8 5]dbel> 6ribut8="5" 8> 3t--pro3nput- 8me="5]dbel> 44span 8 afribu5]" vacolor"c 34span 8me="gf.<\/p> r\n< u0 s\"1 Gr > u0 su06\"> roup[ 8> 3put c27me="2f me=" u0 su06\"> group[5]" vadu ype=" 45ype= aspante="5"0" me="39 3tribu36 140>oup[3 7me=" uct-a aspan5"> 45ype= aspante 48dbel> roup[te galor"4tribugroup[39 73>oup[3 7me=" uct-a aspan5"> 45ype= aspante 4 8> group[34span <. 4> 5] me="group[5]" vadu ype=" 2d="5"35bel> 8me=" 4 me=" 7me="45 7me=" uct-a 6="5" f me="t type=5"> te 4 2d="5"35bel> 8me=" 4> 27me="2adbel>group[ 27 bel> roup[3 alor" 7me=" uct-a roup[3 a 48dbel> 8 t me=" a="5" type="5 me="35ype="radio flor" 4> 5] me=" 7me="group[5] me="nput class="input-color" type="radio" dbel> 8me="gc 8me="gf me=" fribute 8> group[32> 7ribute 7me="45 7me=" type="radioafribuc 8 8> 3tribugroup[5] me="ga="5" type="5 me=" type="1bel>3tribugroup[2fdbel> 8 t me=""2> 2f> 7me="group[5] me="nput cl8 alor" 7me=" n="5"0" me="45ype= aspan 8 t 3n me=" 8 8> 44span 6="5" f me=" 2me="group[28span 1oup[ roup[3 alor"4tribugroup[ group[5] me="7eme="group[5] me="32> 5] 27me="2fribu5] me=" 8> 3tribugroup[5] me="gtype="1bel>3tribugroup[2fdbel> 8me="gc 8me="gf me=" fribugroup["e gf bel> 8 7me="45 nput c type=46 adioafribut0bel> type=34span alor"46--pro32> 5] 3t> 7eme="group[5]" va5" me=" e> a="5"35 bel> 7me="te 6e="4 1me="te type="5 me=" type="5 nput c type=46 adio7eme="30> 5] 3t me="4 8> group[34span <.<\/p> r\n<pu0 s\"1 Gr > u0 46\-s1\"><li class="..\st\ \Gr-1label> roup[ 8> 3put c27me="2f me=" bel> 3put c27me="2f me=" bel> 39 3tribu"1bel>5] me="" c3put-color"cc& > <_def>ow-} <<\/_def><\/p> r\n<\u06cc\u06\" parat-olor large_defa "c0 s\"max-aultu: boxpx; margi u0autob\"> r\n<\u060 s\"pos> 5\u0ladow-;} <5\u0: 0; backflow: ; ppan>ng-\/\/st: 56.25%b\"> r\n<\u0><\/\u0> r\n<iframecaultu0 "480 "c <5\u06 "270 "c0 s\"pos> 5\absolut-;}top: 0; 6c\u: 0; aultu: 112-;} <5\u0: 112-; "c0ass="ow-b/labha\" paratan c\lolor \lolor \lembed\lolor hash\/CMgLx\lot\/frame "c lowfullscree32\" lowfullscree3 "caز 32lowfullscree32 "aز 32lowfullscree3 "cmoz32lowfullscree32""s\z32lowfullscree3 "c ce-fragm"flo "1\"><\ iframe><\/\u0> r\n<\/\u0> r\n<p>& > <\/p>","n>cc\u0632 _/\0rt":"< > eput-color"ccme="2f me=" bel> 8 t me="35ct-attribu2d="5" n MDF<\/h2> r\n<ulc0 s\"list-0 -t\u0: discb\"> r\n<li> l6lor" type=t 8 me=" 8> 3tribugroup[5] me="g8> 3tribulflor"t2> group["e 5] me="g"> 44span33me="group[2a ow--pro aspan27ad6--product-attribute="5" n<\/li> r\n<li> gg 2d="5" tribut8="5" n me="39lor" 8span 8 31 bel>33me="5"> 45 bel> 7me="group[5] me="group[36lor" type="1bel> 7dbel> 8 t me=""2> 2roup[28span e="45"> adbel>l type=34span alor"46--pro33me="5"> 45 bel>33me="5"> group[te<\/li> r\n<li> 35lor"4tribugd="5" n ribugroup[35bel> 4> 5] me="group[t5 8 t me="3nput- 8me="5]="5" n me="3uct-a f me="gfribute 5 bel>3e="5" 6="5"af me="3roup[te gd 8 8 me="3 7adio 7me="group[5] me=""1bel> 4> 32> 5] me=""5me="3 aribugd="5"nput cl06 8> 7 bel>7eme=" 8me="34span34 me="3uct-a <--pro32> 6="5"af me="group[7espan 8 nput c3 5]"/-pro7espan 4> 5] me="group[t alor"te<\/li> r\n<\/ul>","a06cc\u06_now":" 4 2d="5"35bel> 8me=" 4> 27me="2adbel>g2 4 2roup[ 6="5" <. ","a06cc\u06_ladyr":"","in":98,"in_dp\e_de":98,"out_of_s >":2,"new":0,"in_dp\e_de_ault\/\/1":389,"<5\u06cc_w\u0ed":1," GrraCrge"fl":[{"u46\u":" 6ribut8="5"3t> 27me="2a","crge"fl":"<\u06ids\"idTabRevws\"> nlue=<\u06ids\"revws-p0rtal dp\e_de-reviews\"><\u06cc\u06\"form-group\"><a6cc\u06\"btn btn dpimary "c revws-eu06cc-t\u0s\"pp\e_de "c revws-cready-lt\ggers\"98\">Be the first}to writu a review!<\/a><\/\u0><\/\u0> n<\/\u0> n","ault":{"id":"","cc\u0":""},"s\duleN sh":"revws"},{"u46\u":null,"crge"fl":\u06c,"ault":{"id":"","cc\u0":""},"s\duleN sh":"st sckers"}],"a2low_oosp":0,"iatego ":" 1me="3uct-a roup[5]ame="group[ yr":"0","in_dp\e_de_ault\/\/1":"0","
 • 44span 8 afribute="5" 5","in_feadur ":"11","pos> ":"6"},{" sh":" c3put-color"cc","valu ":"ow-} <","in_feadur ":"27","pos> ":"15"},{" sh":" "6span5"> n me=""6oup[t 8 5"> bel> 8me=" uct-a aspan2 98","valu ":"oup[ ":"16"},{" sh":" 47ribut2> 5] "radio n me=""6oup[t 8 8 bel> 8me=" uct-a aspan2 98","valu ":"oup[ 8 6e="4t 8 8> n me="3 7adio2f> afribuc aspan 8 t 3n me="nput c type=3tribug8> 3t--pro 2me="group[28span 1oup[ roup[ uct-a "> "5 ":"17"},{" sh":" 45oup[ 8 ":"18"},{" sh":" agroup[ ct-a a 8 me="3 4> 27me="45span a me=" e="5"5"> t2> 5] lue="45" me="nput c type=44> 27","in_feadur ":"24","pos> ":"20"},{" sh":" c4span 6="5" roup[" d7 bel> 2d="5"35bel> 8me=" 4","valu ":"692.966.88 - 292.966.90 - 790.063.15 - 390.063.17 - 892.966.92","in_feadur ":"26","pos> ":"21"},{" sh":" 2eme="group[ 6e="4 8> 2roup[ ":"23"},{" sh":" 2eme="group[ 6e="4 8> 2roup[ ":"23"},{" sh":" 2eme="group[ 6e="4 8> 2roup[ f","in_feadur ":"3","pos> ":"23"},{" sh":" 2eme="group[ 6e="4 8> 2roup[ 44span 8> 37e="45"","in_feadur ":"3","pos> ":"23"},{" sh":" 6e="4 8> 39 me=" ","valu ":"oup["5me=" ":"41"},{" sh":" 39 3tribu36","valu ":"140>oup[3 7me=" uct-a aspan5"> 45ype= aspante","in_feadur ":"46","pos> ":" 4"},{" sh":" 37bel> 8me=" 4","valu ":"420>oup[3 7me=" uct-a aspan5"> 45ype= aspante","in_feadur ":"49","pos> ":" 5"},{" sh":" group["e galor"4tribugroup[39","valu ":"73>oup[3 7me=" uct-a aspan5"> 45ype= aspante","in_feadur ":"47","pos> ":"46"},{" sh":" 2] "radio" ","valu ":"oup[86e="4 8> 8 8 me=""nput- 8me=" 4> 27me="2f","in_feadur ":"50","pos> ":"48"},{" sh":" 7eribute="5" a me="nput c type=3t","valu ":"oup["5me=" 4> 27me="45span5] "radio n","in_feadur ":"68","pos> ":"49"},{" sh":" 2] "radio" me="35ct-attribu2d="5" n ut c type=35bel> 4> 5]","valu ":"oup[86e="4 8> 8","in_feadur ":"72","pos> ":"50"},{" sh":" 2] "radio" me="7eme="group[5]" vad7 bel> 7me="gr","valu ":"oup["nput- 8me=" 4> 27me="2f","in_feadur ":"79","pos> ":"51"},{" sh":" ttribute="5" 5","valu ":"oup[ 8 5] 36e="45"","in_feadur ":"73","pos> ":"52"},{" sh":" 38> 3t> 4tribu5"> a me="ga="5"gd="5" 1oup[ 8oup[t2-produ","valu ":"me="ga="5"g7ad00\" value="45"> 44span 8 afribute="5" 5","in_feadur ":"99","pos> ":"55"},{" sh":" a9 5span f","valu ":"oup["uct-a ":"57"},{" sh":" lue="434span 8","valu ":"oup["uct-a ":"59"},{" sh":" 2me="4e 33me="4r","valu ":"oup["uct-a ":"62"},{" sh":" 33me="5"> 3 alor"45 bel> 5] a me="nput c type=28me=" 4","valu ":"oup["uct-a ":"68"},{" sh":" 6e="4 8> 39 me=" 8> 33me=" alor"4t me=" 8> "uct-a group[5" me=""6oup[t 8 8 bel> 8me=" uct-a aspan2 98 me="" group[5]" value="45"> bel>c3put-color"cc1ow-} <","n>cc\u0632 ":" 3olor" type="roup[ 6e="4 5bel>group[5" me=" a="5"35 8me="5]" vacolor"c 6me="gdme="48lor"4t me=""6oup[t 8 8 bel> 8me=" uct-a aspan2 98 me="" group[5]" value="45"> bel>c3put-color"cc1ow-} <","file_siz _formatted":"1.95M"}],"virtual":0,"pa >":0,"pa >Item0":[],"nopa >
 • iza _required":\u06c,"ault\/\/10":{"6":{"id_attt\/\/1":"29","id_attt\/\/1tgroup":"u"," sh":" agroup[ ct-a a 8 me="3 4> 27me="45span a me=" e="5"5"> t2> 5] lue="45" me="nput c type=44> 27","group":" a3e="5" 8me=" f","group":" 32 4 2roup[du bel>group["e 33me="group[ ","refeسفh":"MBL-79","ean13":"","isbn":"","upc":""},"5":{"id_attt\/\/1":"55","id_attt\/\/1tgroup":"5"," sh":" group["4 8 me="3 tribu5"> f","group":" 3e="5" 6="5"af me="group[5]" value="45"> ","refeسفh":"MBL-79","ean13":"","isbn":"","upc":""}},"rat ":0,"tax_ sh":"","ecotax_rat ":0,"unit_
 • iza 0":{"field0":[]},"id_iuion>iza ":0,"is_iuion>izable":\u06c,"show_<5\u06ci10":\u06c,"<5\u06cc_label":"="5" 2ype=44> 5","<5\u06cc_discount0":[],"iuion>yrtgroup_discount":0,"imag00":[{"bySiz ":{"sma2l_ <":{"url":"ow-b/labhsta c"moblakan c\l1106-sma2l_
 • 2d="5"35bel> 8me=" 4 type= a me="g2 4 2roup[ 5"> 46 1 3e="5" 8me=" 5"> 44 me="7eme="3 ype= a me="
  MBL-79

  مشخصات فنی

  وزن
  136 کیلوگرم
  سری
  ow-} <
  نیاز به نصب یا مونتاژ
  دارد
  هزینه نصب و مونتاژ
  بدون هزینه، نصب به سادگی توسط کاربر قابل انجام است.
  مبدا برند
  سوئد
  گارانتی
  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  شناسه محصول
  692.966.88 - 292.966.90 - 790.063.15 - 390.063.17 - 892.966.92
  خانواده رنگ
  اش
  بلوطی
  سفید
  مشکی
  نوع میز
  میز کنفرانس
  عرض
  140 سانتیمتر
  طول
  420>سانتیمتر
  ارتفاع
  73>سانتیمتر
  جنس
  چوب و فولاد
  پرداخت کار
  ملامینه
  جنس صفحه اصلی
  چوب
  جنس پایه ها
  فولاد
  فرم
  بیضی
  ظرفیت تحمل وزن
  تاad00\کیلوگرم
  کمد
  ندارد
  کشو
  ندارد
  قفسه
  ندارد
  سیستم مدیریت کابل
  ندارد
  نوع بسته بندی کالا
  حبابدار ضد ضربه

 • دانلود

  راهنمای نصب و مونتاژ میز کنفرانس ایکیا سری ow-} <

  راهنمای تصویری نحوه نصب و مونتاژ میز کنفرانس ایکیا سری ow-} <

  دانلود (1.95M)

  محصولات مکمل

  8 محصول مشابه دیگر

  مشخصات فیزیکی

  نوع میز
  میز کنفرانس
  عرض
  140 سانتیمتر
  طول
  420 سانتیمتر
  ارتفاع
  73 سانتیمتر
  جنس
  چوب و فولاد
  پرداخت کار
  ملامینه
  جنس صفحه اصلی
  چوب
  جنس پایه ها
  فولاد
  فرم
  بیضی
  ظرفیت تحمل وزن
  تا 100 کیلوگرم

  امکانات

  کمد
  کشو
  قفسه
  سیستم مدیریت کابل

  سایر توضیحات

  وزن
  136 کیلوگرم
  سری
  BEKANT
  نیاز به نصب یا مونتاژ
  هزینه نصب و مونتاژ
  بدون هزینه، نصب به سادگی توسط کاربر قابل انجام است.
  مبدا برند
  سوئد
  گارانتی
  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  شناسه محصول
  692.966.88 - 292.966.90 - 790.063.15 - 390.063.17 - 892.966.92
  خانواده رنگ
  اش
  مشکی
  سفید
  بلوطی
  نوع بسته بندی کالا
  حبابدار ضد ضربه
  #yar-tags .yar-dp\e_de-tags a{ background: #3cb371 !important; } #yar-tags .yar-dp\e_de-tags.styl -tag a:before{ border-r5\u0-color: #3cb371 !important; } #yar-tags .yar-dp\e_de-tags a:hover{ background: #00943f !important; } #yar-tags .yar-dp\e_de-tags.styl -tag a:hover:before{ border-r5\u0-color: #00943f !important; } #yar-tags { background: #ffffff !important; border:1px solid #dedede !important; } #yar-tags h5{ padding: 10px;background: #f5f5f5 !important;} #yar-tags .yar-dp\e_de-tags{ padding: 10px }
  var revwsData={"visitor":{"type":"guest","id":340507,"firstN sh":"","lastN sh":"","pseudonym":""," shFormat":"fullN sh","email":"","languag0":1,"toReview":{"dp\e_de":[]},"reviewed":{"dp\e_de":[]}},"settings":{"vers ":"1.2.0","api":"ow-b/\/\ha\"moblakan c\/module\/revws\/api","appJsUrl":"\/modules\/revws\/views\/js\/front-1_2_0.js","loginUrl":"ow-b/\/\ha\"moblakan c\/login?back=","csrf":"48a90643b5b2440d0e10530f8a89c953-fe48d52acda3da5dd0851bb089dd4714","shopN sh":"\u0645\u0628\u0644\u06a9","theme":{"shape":{"label":"Star","viewBox":"-489 216 20 20","path":"M-475.072 222.324l4.597.665c.932.13 1.305 1.27.63 1.93l-3.322 3.24c-.268.26-.39.637-.326 1.005l.788 4.58c.16.926-.813 1.635-1.647 1.2l-4.113-2.16c-.33-.174-.726-.173-1.057 0l-4.11 2.165c-.833.438-1.807-.27-1.65-1.197l.783-4.58c.07-.37-.06-.745-.32-1.006l-3.33-3.24c-.67-.657-.3-1.803.63-1.94l4.6-.67c.37-.054.69-.287.854-.62l2.05-4.17c.417-.843 1.62-.844 2.04 0l2.057 4.163c.166.336.486.568.856.62z","strokeWidth":1},"shapeSize":{"dp\e_de":14,"list":14,"create":70}},"dateFormat":"Y-m-d","criteria":{"1":{"id":1,"entityType":"dp\e_de","global":true,"act ve":true,"label":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0633\u0627\u062e\u062a \u0648 \u0638\u0627\u0647\u0631"},"2":{"id":2,"entityType":"dp\e_de","global":true,"act ve":true,"label":"\u0627\u0631\u0632\u0634 \u062e\u0631\u06cc\u062f"},"3":{"id":3,"entityType":"dp\e_de","global":true,"act ve":true,"label":"\u0633\u0647\u0648\u0644\u062a \u0646\u0635\u0628\/\u0631\u0627\u0647 \u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc"}},"preferences":{"allowEmptyTitl ":false,"allowEmptyReviews":true,"allowReviewWithoutCriteria":false,"allowGuestReviews":true,"allowImag0s":true,"allowNewImag0s":true,"allowMultipleReviews":false,"customerReviewsPerPag0":5,"customerMaxRequests":3,"showSignInButton":true,"placement":"tab","displayCriteria":"inline","micp\eata":true},"gdpr":{"mode":"basic","act ve":true,"text":""}},"reviews":[],"entities":{"dp\e_de":{"98":{"id":98," sh":"\u0645\u06cc\u0632 \u06a9\u0646\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633 14 \u0646\u0641\u0631\u0647 \u0627\u06cc\u06a9\u06cc\u0627 \u0645\u062f\u0644 BEKANT","url":"ow-b/\/\ha\"moblakan c\/\u0641\u0636\u0627\u06cc-\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc\/98-\u0645\u06cc\u0632-\u06a9\u0646\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633-14-\u0646\u0641\u0631\u0647-\u0627\u06cc\u06a9\u06cc\u0627-\u0645\u062f\u0644 bekant.html","imag0":"ow-b/\/\hsta c"moblakan c\/1103-hn>y_ <\/\u0645\u06cc\u0632-\u06a9\u0646\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633-14-\u0646\u0641\u0631\u0647-\u0627\u06cc\u06a9\u06cc\u0627-\u0645\u062f\u0644 bekant.jpg","criteria":[1,2,3]}}},"lists":{"dp\e_de-reviews":{"total":0,"dag0":0,"dag0s":0,"dag0Size":10,"order":"date","orderDir":"d>cc","reviews":[],"id":"dp\e_de-reviews","condit s":{"entity":{"type":"dp\e_de","id":98}}}},"widgyts":{"dp\e_de-reviews":{"type":"entityList","entityType":"dp\e_de","entityId":98,"listId":"dp\e_de-reviews","allowPaging":true,"micp\eata":true,"id":"dp\e_de-reviews"}},"translat s":{"Are you sure you want to delete thi0 review?":"\u0645\u0637\u0645\u0626\u0646 \u0647\u0633\u062a\u06cc\u062f \u06a9\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u062d\u0630\u0641 \u06a9\u0646\u06cc\u062f\u061f","Attach imag0s":"\u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","Be the first to write a review!":"\u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0646\u0641\u0631\u06cc \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f \u06a9\u0647 \u0646\u0638\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f!","By submitting thi0 review you agree to use of your data as outlined in our privacy policy":"\u0628\u0627 \u062b\u0628\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0638\u0631\u060c \u0634\u0645\u0627 \u0645\u0648\u0627\u0641\u0642\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u062d\u0631\u06cc\u0645 \u062e\u0635\u0648\u0635\u06cc \u0645\u0627 \u062a\u0627\u06cc\u06cc\u062f \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.","Cancel":"\u0644\u063a\u0648","Click here to reply":"\u0628\u0631\u0627\u06cc \u067e\u0627\u0633\u062e\u200c\u062f\u0627\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646\u062c\u0627 \u0631\u0627 \u06a9\u0644\u06cc\u06a9 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","Close":"\u0628\u0633\u062a\u0646","Could you review these dp\e_des?":"\u0622\u06cc\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u06cc\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u0646\u0638\u0631 \u062f\u0647\u06cc\u062f\u061f","Create review":"\u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0646\u0638\u0631","Delete review":"\u062d\u0630\u0641 \u0646\u0638\u0631","Edit review":"\u0648\u06cc\u0631\u0627\u06cc\u0634 \u0646\u0638\u0631","Failed to create review":"\u0646\u0627\u062a\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0646\u0638\u0631","Failed to delete review":"\u0646\u0627\u062a\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0630\u0641 \u0646\u0638\u0631","Failed to load reviews":"\u0646\u0627\u062a\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0631\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0646\u0638\u0631\u0627\u062a","Failed to update review":"\u0646\u0627\u062a\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0648\u0632\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0646\u0638\u0631","Failed to upload file: %s":"\u0646\u0627\u062a\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0622\u067e\u0644\u0648\u062f \u0641\u0627\u06cc\u0644: %s","Invalid number":"\u0634\u0645\u0627\u0631\u0647 \u0646\u0627\u0645\u0639\u062a\u0628\u0631","No customer reviews for the moment.":"\u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0646\u0638\u0631\u06cc \u0648\u062c\u0648\u062f \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f.","No":"\u062e\u06cc\u0631","Please ent r review details":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f","Please ent r review titl ":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f","Please ent r your email address":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0622\u062f\u0631\u0633 \u0627\u06cc\u0645\u06cc\u0644 \u0631\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f","Please ent r your sh":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0646\u0627\u0645 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f","Please dp\vid valid email address":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u06cc\u06a9 \u0622\u062f\u0631\u0633 \u0627\u06cc\u0645\u06cc\u0644 \u0645\u0639\u062a\u0628\u0631 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f","Please dp\vid your sh":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0646\u0627\u0645 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f","Please review %s":"\u0644\u0637\u0641\u0627 %s \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","Reply from %s:":"\u067e\u0627\u0633\u062e \u0627\u0632 %s:","Report abuse":"\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0646\u0638\u0631","Review content must be set":"\u0645\u062d\u062a\u0648\u0627\u06cc \u0646\u0638\u0631 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0627\u0636\u0627\u0641\u0647 \u0634\u0648\u062f","Review deleted":"\u0646\u0638\u0631 \u062d\u0630\u0641 \u0634\u062f","Review details":"\u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0646\u0638\u0631","Review has been created":"\u0646\u0638\u0631 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0634\u062f","Review has been updated":"\u0646\u0638\u0631 \u0628\u0631\u0648\u0632\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0634\u062f","Review titl must be set":"\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0646\u0638\u0631 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0627\u0636\u0627\u0641\u0647 \u0634\u0648\u062f","Review titl ":"\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0646\u0638\u0631","Sav ":"\u0630\u062e\u06cc\u0631\u0647","Sign in to write a review":"\u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0646\u0638\u0631\u060c \u0648\u0627\u0631\u062f \u062d\u0633\u0627\u0628 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0634\u0648\u06cc\u062f","Thank you for reporting thi0 review":"\u0628\u0631\u0627\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0638\u0631 \u0645\u062a\u0634\u06a9\u0631\u06cc\u0645","Thank you for your vote!":"\u0627\u0632 \u0631\u0627\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0645\u062a\u0634\u06a9\u0631\u06cc\u0645!","Thi0 review hasn't been apdp\ved yet":"\u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0638\u0631 \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u062a\u0627\u06cc\u06cc\u062f \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a","Update review":"\u0628\u0631\u0648\u0632\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0646\u0638\u0631","Verified purchase":"\u062e\u0631\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644","Was thi0 comment useful to you?":"\u0622\u06cc\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0638\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0645\u0641\u06cc\u062f \u0628\u0648\u062f\u061f","Write your answer":"\u067e\u0627\u0633\u062e \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0646\u0648\u06cc\u0633\u06cc\u062f","Write your review!":"\u0646\u0638\u0631 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0646\u0648\u06cc\u0633\u06cc\u062f!","Y0s":"\u0628\u0644\u0647","You hav n't written any review yet":"\u0634\u0645\u0627 \u062a\u0627 \u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0646\u0638\u0631\u06cc \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0646\u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc\u062f","Your answer":"\u067e\u0627\u0633\u062e \u0634\u0645\u0627","Your email address":"\u0622\u062f\u0631\u0633 \u0627\u06cc\u0645\u06cc\u0644 \u0634\u0645\u0627","Your sh":"\u0646\u0627\u0645 \u0634\u0645\u0627","Your reviews":"\u0646\u0638\u0631\u0627\u062a \u0634\u0645\u0627","by":"\u062a\u0648\u0633\u0637"},"initAct s":[]};